Carbon Pump Tech

טכנולוגיה ייעודית לבניית גלשני eps epoxy full carbon cover

תהליך הוויקום משולב עם מעטפת ספיגה לזיקוק מפסולת הדבקים ,שימוש מינימלי במשקל הדבק, עוצמת וויקום לאיחוד כמקשה אחת בין שכבת הגלאס  והקרבון לליבת הגלשן,

, מקסום תכונות הקרבון , בורד חזק , גמיש , וקל מאוד.

כושר ציפה הגבוה  וחווית גלישה יציבה וחדשנית  לגלשן eps